Anatomie & Functie

Anatomie & Functie

voorste kruisbandvoorste kruisbandDe voorste kruisband loopt centraal in de knie en stabiliseert de knie in voor-achterwaartse richting. De voorste kruisband remt de naar voren gerichte beweging van onderbeen ten opzichte van bovenbeen af. De voorste kruisband bestaat uit twee bundels die in feite als één structuur functioneren. De band is ongeveer 35 tot 40 mm lang en heeft de diameter van een pink.

In de voorste kruisband bevinden zich zenuwuiteinden die de hersenen informeren over de stand en de bewegingen van de knie. Dit wordt propriocepsis van het gewricht genoemd.

de voorste kruisbandde voorste kruisband gescheurdDe voorste kruisband is goed van bloed voorzien. Na een distorsie kan de band scheuren en blijft van de doorbloeding niet veel over. Er is daarom slechts sprake van een geringe spontane genezingstendens. Vaak wordt door de patiënt een knap, knoep of scheurende sensatie bemerkt en ontstaat een acute zwelling van de knie.

 

Soms scheurt de voorste kruisband van het bovenbeen los en verkleeft vervolgens op de achterste kruisband. Er lijkt dan bij het stabiliteitonderzoek van de knie nog enige functie van de kruisband te resteren. VOORSTE EN ACHTERSTE KRUISBANDDeze conditie wordt vaak niet op juiste waarde geschat en is de voornaamste reden dat ten onrechte de stabiliteit als normaal wordt beoordeeld. Dit wordt afgebeeld op de foto waar de blauwe pijl de resterende voorste kruisband bundel weergeeft en de rode pijl het verloop van de intacte achterste kruisband. Op de plek van gele asterisk hoort de kruisband aan te hechten. Vergelijk de foto van het beeld tijdens een kijkoperatie ook met de foto bovenaan de pagina. De gedeeltelijk gescheurde voorste kruisband wordt op de MRI niet altijd onderkend. Kenmerkend op de MRI is de afwijkende richting van de vezels of een continuiteitsonderbreking van de vezels.

HAMSTRINGDe voorste kruisband waarborgt de passieve stabiliteit van de knie in voorachterwaartse richting. De bovenbeenspieren, in het bijzonder de hamstrings en de quadriceps spiergroep, verzorgen de actieve stabiliteit van de knie. De hamstrings in het bijzonder trekken het onderbeen naar achter en compenseren daardoor de voorste kruisband als deze gescheurd is. De passieve en actieve stabiliteit vormen samen de functionele stabiliteit van de knie, de stabiliteit zoals die door de mens (patiënt) wordt ervaren.

bron: kniechirurgie.nl